Ook voor een onderhoudscontract voor uw bestaande boogoverkapping (carport) kunt u bij BOB Totaal terecht. Zelfs na vele jaren van achterstallig onderhoud laten wij u overkapping er weer tiptop uitzien.

Onderhoudcontract_Culemborg_Voor schoonmaak_BovenzijdeOnderhoudscontract_Culemborg_Na schoonmaak_Bovenzijde

Een correcte en tijdige reiniging van een overkapping is van invloed op:

  • Uiterlijk
    De buitenste laag verliest zijn glans en is daardoor minder fraai om te zien. Vuilconcentraties op goten en streepvorming op glas versterken het beeld van verwaarlozing.
  • Beperking veroudering van de beschermlaag
    Door verontreinigingen periodiek te verwijderen wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische stoffen op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, waardoor de nadelige inwerking op de ondergrond toeneemt.
  • Levensduur van de beschermlaag
    De praktijk heeft uitgewezen dat een gecoat oppervlak, indien tijdig voldoende gereinigd, jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is dan ook een garantievoorwaarde dat het product aantoonbaar correct en tijdig wordt gereinigd. De reinigingsfrequentie wordt enerzijds bepaald door de vervuilingsgraad en de aard hiervan en anderzijds door visuele aspecten. Vuil belastende factoren zijn o.a.: verkeer, zoutneerslag nabij de zee tot 50 km landinwaarts, stedelijk of industrieel gebied, plaatselijke vuilinvloeden. Indien één of meerder factoren van toepassing zijn, is viermaal per jaar de minimale reinigingsfactor. Naast de vuil belastende factoren speelt de mate van beregening (spoeling) van de constructie ook een belangrijke rol. Delen met weinig beregening zoals de bovenzijde van de horizontale delen van de overkapping zijn gevoeliger voor aantasting dan delen die regelmatig beregend worden.

Als indicatie voor de frequentie van een dergelijke behandeling geldt een termijn van een jaar, maar deze is afhankelijk van de vuil belastende factoren en het uiterlijk van de laklaag.

Bent u ook geïnteresseerd in onderhoud van uw overkapping of een onderhoudscontract neem dan vrijblijvend contact met ons op!